การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ ...
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลค
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนัก ...
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ...
อ่านต่อ... 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข ...
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีตามมต ...
อ่านต่อ... 
 
เรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลแ ...
เรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
#‎นายกแดง‬ ...ร่วมทำบุญเข้าพรรษา กับน้องๆหนูๆ ร.ร.อนุบาลอบต.คลองสาม...
#‎นายกแดง‬ ...ร่วมทำบุญเข้าพรรษา กับน้องๆหนูๆ ร.ร. ... new
#‎นายกแดง‬ ...ร่วมทำบุญเข้าพรรษา กับน้องๆหนูๆ ร.ร.อนุบาลอบต.คลองสาม... วัน ...
อ่านต่อ... 
 
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ... new
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2558) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ลงพื้นที่พร้อ ...
อ่านต่อ... 
 
นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสามและสมาชิก อบต.คลองสาม
นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสามและสมาชิก อบ ... new
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 นายนิพนธ์ แก้วธรรม รองนายก อบต.คลองสามและสมาชิก ...
อ่านต่อ... 
 
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ... new
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยนางวรกนก เทพพิมล ปลัด อบต.คลอ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม หมู่ ๘ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องจ้างเหมาป ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ วางท่อระบาบน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.(สำเร็จรูป) ระยะทางงานวางท่อรวม ๒๒๓ เมตร บริเวณซอยคลองสาม ๑๒/๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ วางท่อระบาบน้ำ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ซอยคลองสาม ๗/๔ หมู่ที่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยา ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ยกเลิกปร ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  เปิดสอบวันนี้
   
  ดร.วิระศักด์ ฮาดดา
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ