การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (ข้อมูลโครงการ )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟั ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประช ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟั ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประช ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ไตรมาศที่ ๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รายงานแส ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องคู่มือการใช้งานการปฏิบัติงานสารบรรณ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องคู่มือการ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องคู่มือการใช้งานการปฏิบัติงานสารบรร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลค ...
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร บริเวณเลียบสระเก็บน้ำ (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่๒ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ ... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดย ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑๐-๑๑ บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้ ... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ กองการศึกษาและวัฒนธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง จัดซื้อว ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการจ้างเหมาบริการในกิจกรรมกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ (เพื่อการจ้างเหมาเครื่องจักร (รถขุด-ตัก)เพื่อกำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำ ๗ (ซ้าย)ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการจ้างเหมาบริการในกิจกรรมกองสาธารสุขและสิ่งแว ...
โครงการจ้างเหมาบริการในกิจกรรมกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ ๒๕ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ