การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน ... new
 

อ่านต่อ... 

 
ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองสาม เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอาชีพนวดแผนไทย (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองสาม เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอา ...
ประชาสัมพันธ์ อบต.คลองสาม เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอาชีพนวดแผนไทย (ฟรีไม่เสียค ...
อ่านต่อ... 
 
บันทึกคำร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกคำร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ ...
บันทึกคำร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ...
อ่านต่อ... 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลอ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส"
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" ...
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" วันนี้ (21 สิงหาคม 2558) องค์การบ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการจัดจ้างเหมาและปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดจ้างเหมาและปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกันและบร ... new
 อ่านต่อ... 
 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง ของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเส ... new
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง ของสถานศึกษาองค์การบร ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำมันดีเซลและค่าน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้ในการเดินเครื่องเพื่อพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อวัสด ... new
 

อ่านต่อ... 

 
โครงการ จัดซื้อชุดโคมไฟ LED จำนวน 37 ชุด
โครงการ จัดซื้อชุดโคมไฟ LED จำนวน 37 ชุด ...
โครงการ จัดซื้อชุดโคมไฟ LED จำนวน 37 ชุด ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ