การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน ... new
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเวลาการขายแบบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเว ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเวลาการขายแบบ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีบประมาณ 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องการลงทะเบ ...
 เรื่องการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีบประมาณ 2561 ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองการบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศทางเว็บไซต์ ขององการบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ ,องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐
ประกาศองการบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอความอนุเ ...
 ประกาศองการบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศทางเว ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลค ...
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นำโดย ดร.วิระศักดิ ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินกล่อง Gabion ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินกล่อ ... new
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินกล่อง Gabion ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเวลาการขายแบบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเว ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ขอขยายเวลาการขายแบบ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณซอยคลองสาม ๖/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง โครงการก ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณหมู่ที่ ๕,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ