การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการ ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการ ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ส ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน ... new
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ส ...
อ่านต่อ... 
 
มาตรการแก้ไขปัญหาการครองครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษรกรรมโดยมิชอบกฏหมาย
มาตรการแก้ไขปัญหาการครองครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิ ...
มาตรการแก้ไขปัญหาการครองครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกา ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส"
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" ...
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" วันนี้ (21 สิงหาคม 2558) องค์การบ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวนของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ การบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โครงการปร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำ ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวนของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง สำนักพัฒนามาตรฐาน ระบบพัสดุภาครัฐ การบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โครงการจ้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำ ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แสดงใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวคอนกรีต กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๖,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ำที่สาม(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕-๗ บางส่วน ตำบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องโครงการก่ ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง เรื่องโครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง( ...
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจั ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ