การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รับสมัคร ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำลงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนัก ...
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำลงต ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำลงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง แก้ไขรับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให ...
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำลงตำแหน่งในระดับ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส"
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" ...
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" วันนี้ (21 สิงหาคม 2558) องค์การบ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง( ... new
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจั ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพธรรมชาติจำนวน 67 แกนลอน )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง( ... new
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจั ...
อ่านต่อ... 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง( ...
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจั ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นผับ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชามัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการ จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นผับ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่ ...
โครงการ จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นผับ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือประ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ