การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั ...

อ่านต่อ... 

 
ประกาศ รับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประกาศ รับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำ ...
ประกาศ รับสมัครการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลใ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง กำหนดวัน ...
 

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ตามนโยบายเคาะประตูบ้าน ของท่าน ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม ณ หมู่บ้านพฤกษา 12/1 หมู่ 3 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองสาม ลงพื้นที่เยี่ยม ...
อ่านต่อ... 
 
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.คลองสามตักขยะและผักตบชวาในคลอง บริเวณหมู่ที่ 9 ต.คลองสาม
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณ ...
วันนี้(17 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.ค ...
อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ 12 ต.คลองสาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลา ...
เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.คลองสาม ดำเนินการตรวจการลาดยางถนน ซอย 12/9 หมู่ที่ ...
อ่านต่อ... 
 
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส"
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" ...
"คลองสามร่วมใจกำจัดผักตบชวาคลองสวยน้ำใส" วันนี้ (21 สิงหาคม 2558) องค์การบ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นผับ จำนวน 5,000 แผ่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ จำนวน 5,000 เล่ม ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จ้างเหมาจัดทำเอกสารแผ่นผับ จำนวน 5,000 แผ่น จ้างเ ... new
 

อ่านต่อ... 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๔ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ระยะทางงานวางท
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้ ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกไม่มีฝาปิด มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน630 ใบ
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกไม่มีฝาปิด มีตราสัญลักษ ...
 

อ่านต่อ... 

 
โครงการจัดจ้างเหมาและปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการจัดจ้างเหมาและปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกันและบร ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  facebook
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  สถานีวิทยุกล้าตะวัน
  ดูทีวีออนไลน์
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงาน กพ.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ